Dokumenty obowiązujące do 2014-12-24

Dokumenty związane z umową telekomunikacyjną, dotyczącą dostępu do internetu obowiązujące dla umów zawartych do dnia 2014-12-24