Dokumenty obowiązujące od 31-12-2018 do 20-12-2020