Podwyżka opłat za Telewizję Kablową

Szanowni Państwo,

W dniu 22.08.2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła - począwszy od 1 stycznia 2020 r. - nową wysokość opłaty za korzystanie z sieci telewizji kablowej. Opłata za korzystanie z sieci  telewizji kablowej wzrośnie o 5,00 zł i będzie wynosić 33,00 zł brutto miesięcznie.

Uzasadnienie
Na wzrost opłaty złożyły się następujące czynniki niezależne od Spółdzielni: znaczny wzrost opłat licencyjnych na rzecz Telewizji Polsat Sp. z  o.o. – ponad 2-krotny w  2020 r. i kolejne 5 % podwyżki w 2021 r. i 2022 r., rosnące ceny energii elektrycznej oraz osobowych kosztów pracy (ponad 15 % wzrost minimalnego wynagrodzenia). Ponadto, od większości programów telewizyjnych emitowanych przez nadawców zagranicznych, opłaty licencyjne pobierane są w walutach obcych i rosnący kurs walut powoduje znaczny wzrost opłat na rzecz nadawców. Chcąc zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług, niezbędne jest kontynuowanie modernizacji sieci przesyłowej telewizji kablowej, wykonywanie nowych łączy światłowodowych oraz unowocześnianie urządzeń nadawczych i łączy już istniejących, co również przyczynia się do wzrostu kosztów.
Takie działania pozwolą nam na utrzymanie dotychczasowego pakietu nadawanych programów oraz przesyłanie sygnału telewizyjnego na najwyższym poziomie.
    Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji zmiany opłaty przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie zmiany opłaty, tj. do dnia 31.12.2019r. poprzez przesłanie na adres Spółdzielni pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.


Nowy Tomyśl, wrzesień 2019 r.                             
                                                                                                                              Zarząd
                                                                                                                Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                      w Nowym Tomyślu