Podwyżka opłat za Telewizję Kablową

Szanowni Państwo,

W dniu 29.12.2020 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła – począwszy od 1 maja   2021 r. - nową wysokość opłaty za korzystanie z sieci telewizji kablowej.  Opłata za korzystanie z sieci telewizji kablowej wzrośnie o 4,00 zł i będzie wynosić 37,00 zł brutto miesięcznie.

Uzasadnienie
Na wzrost opłaty za korzystanie z sieci telewizji kablowej od 1 maja 2021r. złożyły się następujące czynniki niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej:

Po pierwsze, narzucone w 2019 r. nowe opłaty licencyjne na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o., przypadające zarówno na rok 2020 oraz kolejne na rok 2021 i na rok 2022. Nowe wysokości opłat licencyjnych dotyczą także innych kanałów np. Kanał Kino Polska.
Po drugie, wzrost cen energii elektrycznej, planowany na rok 2021 dotyczyć będzie zarówno podwyżki cen samej energii jak i nowych opłat towarzyszących np. tzw. opłata mocowa.
Po trzecie, wysoki kurs walut, w których są regulowane opłaty licencyjne, a które dodatkowo są powiększane  przez opłaty bankowe.
Po czwarte, kolejny wzrost płacy minimalnej do wysokości 2800 zł, co przekłada się na wzrost kosztów osobowych.

    Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji zmiany opłaty przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie na adres Spółdzielni pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.


Nowy Tomyśl, marzec 2021 r.                             
                                                                                                                              Zarząd
                                                                                                                Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                      w Nowym Tomyślu