Dokumenty obowiązujące od dnia 2020-12-21

Dokumenty związane z umową telekomunikacyjną, dotyczącą dostępu do sieci TVK obowiązujące od dnia 2020-12-21.

Od dnia 1 maja 2021 r. zmieniła się opłata za usługę Telewizji Kablowej.