internet

Faktury VAT w iBOK

Zgodnie z przekazaną Państwu informacją, faktury za usługi telekomunikacyjne będą dostępne w wersji elektronicznej w internetowym Biurze Obsługi Klienta.

Zmiany w regulaminie i cenniku usług.

W dniu 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. Nr 241 Poz 1445) nowelizująca ustawę Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) Zmiana przepisów spowodowała konieczność dostosowania do obowiązującego prawa dokumentacji stosowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Tomyślu. Nowe przepisy poszerzają możliwości reklamacyjne abonenta oraz zakres jego uprawnień, nie wpływają natomiast na wysokość opłat abonamentowych wynikających z zawartych umów.

Przetestuj swoją prędkość

Nawiązując do rekomendacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiamy możliwość przetestowania prędkości połączenia internetowego.

 

Odtwarzanie filmów ze strony TVK

Ze względu na pojawiające się informacje odnośnie problemów z odtwarzaniem materiałów filmowych z naszej strony, przedstawiamy rozwiązanie problemu. Tekst ten dotyczy użytkowników przeglądarki Internet Explorer. Użytkownicy programów Firefox (wersja 4 i późniejsze), Chrome i Opera nie powinni mieć żadnych problemów z witryną i jej zasobami i nie muszą podejmować żadnych kroków.

FAQ - internet

Najczęściej zadawane pytania.
Kategoria: INTERNET

Zmiany w usłudze poczty elektronicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie z innymi dostawcami internetu oraz dużymi serwisami pocztowymi, zainicjowała zmianę w funkcjonowaniu poczty elektronicznej umożliwiającą zmniejszenie ilości spamu - niechcianej korespondencji mailowej. Polega ona na przeniesieniu komunikacji pomiędzy programami pocztowymi a serwerami z portu 25 na porty 587 i 465. Zmiana dotyczy tylko poczty wysyłanej przez użytkownika za pomocą programu pocztowego i wymaga od niego prostej zmiany konfiguracyjnej polegającej na zamianie numeru portu.

Strony

Subscribe to RSS - internet